Đại lý độc quyền bơm Milton Roy & Finish Thompson USA tại VN http://lamnguyentechnic.com.vn

Quy định và hình thức thanh toán
26.02.2018

QUY ĐỊNH THANH TOÁN


1. Đối với hàng có sẵn trong kho:
Thanh toán 100% đối với hàng sẵn có. Hình thức: thu tiền mặt hoặc chuyển khoản.
2. Đối với hàng không có sẵn, phải đặt:
Đặt cọc 70% đối với hàng không có sẵn, thanh toán 30% còn lại khi hàng về đến
kho. Hình thức: tiền mặt hoặc chuyển khoản
URL của bản tin này::http://lamnguyentechnic.com.vn/modules.php?name=Support&op=viewst&sid=25

© Đại lý độc quyền bơm Milton Roy & Finish Thompson USA tại VN contact: info@lamnguyen.cty.vn